Fiskene, 19. februar – 20. mars

Planeter: Jupiter og Neptun

Element: Vann

Fiskene er et vanntegn der planetene Jupiter og Neptun hersker. Neptun er oppkalt etter den romerske vannguden. I den greske mytologien er Neptun for Poseidon. Han er broren til Zeus og Hades. Poseidon er havets hersker og med sin gylne krigsvogn krysser han sitt kongedømme av oseaner og hav mellom bølger som ikke gjør ham våt, mens han er omgitt av glade delfiner. I Illiaden står han på grekernes side, men likevel jager han Odysseus fordi han hadde gjort sønnen hans, Kyklopen Polyfemos, blind. Poseidon jaget også de andre heltene som kom hjem fra Troja, og selv om han hjalp dem i krigen, så sørget han over Trojas undergang, fordi han hadde bygget den meg egne hender.

Poseidon hadde kjærlighetsforhold med mange gudinner og dødelige kvinner, men var gift med havfruen Amfitrite og bodde sammen med henne i et praktfullt palass på havbunnen ved Nehaias kyster. Yndlingsbarnet hans var den vingete hesten Pegasus, som han fikk sammen med den fryktede Gorgon Medusa.

Planeten Neptun sørger for illusjon og drømmer hos Fiskene, mens Jupiter bringer håp og lykke. Og kanskje derfor er Fiskene de mest håpløse drømmere og romantikere i hele Zodiaken.

Fiskene er fantasifulle og kunstneriske, og de kan skape en egen verden ut av det. De er også utrolig flinke til å bringe frem andres følelser og har stor empati og innlevelsesevne.

Mennesker født i dette tegnet har medfødte psykiske evner som setter dem i stand til å trenge ned i okkulte mysterier, og likevel kan de ofte være et offer for selvbedrageri .

Det er veldig lett for Fiskene å bygge luftslott og leve i en romantisk drømmeverden. Svart ofte vil de ha behov for å rømme fra livets realiteter og glemme virkeligheten.

I kjærligheten vil de søke en sterk og trygg partner som gir dem masse oppmerksomhet og støtter deres idealistiske drømmeverden.

Mennesker født i Fiskenes tegn kan underkaste seg totalt til sin partner og da kan de lett skape avhengighetsforhold. De elsker å tjene og stille opp for sin partner og viser en enorm hengivenhet. De kan være så opptatte av partnerens velvære at de glemmer å gi utrykk for egne følelsesmessige behov. Mange Fisker glir inn i martyr rollen og ofrer seg fullstendig for kjærligheten, særlig hvis de har en egoistisk og dominerende partner.

Hvis partneren skuffer eller avviser dem, så vil de trekke seg inn i seg selv og isolere seg fra omverden. Da er det nesten umulig å nå frem til dem.

Mange Fisker kan leve av minner og trekke seg i en urealistisk, fantasifull tilværelse hvor de gjenopplever drømmen om fortidens kjærlighet.

Tegnets symbol er representert av to fisker som svømmer i motsatt retning, og det symboliserer Fiskenes fleksibilitet: de blir det andre forventer av dem og går i den retning som trekker mest. De kan alltid velge om de svømmer oppover strømmen mot suksess eller nedover strømmen som fører i mørkets rike.

Det er vanskelig å bli klokk på menneskene født i Fiskenes tegn og svært ofte kan ikke de heller forstå seg selv. Deres doblenatur kan få dem til å skifte personlighet: alt fra forståelsesfull og elskverdig til svikefull om humørsyk. Det er vanskelig for dem å skille seg fra alle rollene de spiller og å definere seg selv.

Dette tegnet er en blanding av alle de øvrige 11 tegnene, pluss noe som gjør dem til noe helt for seg selv – noe usynlig og urørlig som Neptun skjenker til dem.

BERØMTE FISKER: Justin Bieber, Rihanna, Daniel Craig, Bruce Willis