Blogg, Livsstil

VÅRRENGJØRING I HODET

Våren er i anmarsj og det er en tradisjon å ta en vårrengjøring i huset.

Hovedtrenden er å rydde opp, og mange begynner å kaste gamle bilder, møbler, klær og sko. Men hva med å rydde opp i tankene? Tømme hodet for rot og skrot.

Tenk bare hvor mange tanker vi har oppsamlet i årenes løp, bevisst eller ubevisst. Hver dag tar vi inn massevis av nyttig og unyttig informasjon som hoper seg opp som negativt mentalt rot. Bare ved å se på nyhetene kan vi oppleve mye sinne, frustrasjon, stress og frykt. Opprydding av mentalt rot er noe vi må gjøre selv, for utrensking av dyptliggende mentalt søppel har mye å gjøre med vår eget innerste verdisystem.

Hvis du vil gi rom for nye ideer i bevisstheten og komme deg videre, må du være forberedt på å gi slipp på fortiden; gamle oppfatninger, forestillinger og verdisystemer som ikke lengre er relevante.

Negative opplevelser fra barndommen eller oppveksten kan bli et følelsesmessig skrot som kan få oss til å spille ut offer eller taper rollen som voksne.

Legg merke til hvordan du reagerer når noe går galt og du gjør feil. Bli oppmerksom på hva som får deg til å gå inn i forsvarsposisjon og trekke deg unna. Du har tendensen til å gå inn i offer rollen hvis du alltid leter etter noen å legge skylden på, og hvis du føler deg ofte forpliktet til å forklare deg og gå i forsvar over små ting så er du på vei til å innta taper rollen.

Vær bevisst reaksjonsmønstrene dine overfor andre, godta din egen sårbarhet og erkjenn dine følelser. Når du for eksempel erkjenner at du er redd, vil frykten bli betydelig mindre.

Prøv å kvitte deg med forsvarsmekanismene dine og vær bevisst overfor negative situasjoner med andre. Godta deg selv som den du er og gi slipp på alle negative tanker som gjør deg sint, redd og ulykkelig.

Prøv daglig å observere sinnet – når du jobber, leser, skriver eller slapper av. Det er veldig enkelt: bare lukk øynene og vend oppmerksomheten innover. Legg merke til tankene som kommer og går. Du vil bli forbløffet over mengden av overflødige tanker som forstyrrer deg i tenkningen. Bare observer – ikke fest oppmerksomhet ved noen av tankene og la dem flyte forbi. Innta en meditativ/mindfull holdning til tankene.

En slik daglig utrensking av irrelevante tanker fra sinnet bedrer konsentrasjon og reduserer stress. Vi blir sikkert mye lykkeligere hvis vi reduserer mengden av mentalt søppel. Tenk bare hvordan det ville avlaste hjernen for den tynge byrden den barer.