Blogg, Featured, Konsultasjon, Livsstil

VEIEN TIL DET GODE LIV MED ASTRO-COACHING

Få et større innblik i deg selv og dine muligheter for å lykkes i livet. Kom i kontakt med dine verdier og ressurser, lær mer om bevisstgjøring, kjærlighetskraft, forholdet til deg selv og andre. Frigjør deg fra fortidens anger og fremtidens bekymringer. Ta styringen og få det livet du ønsker.

ASTRO-COACHING

Astro-coaching tar utgangspunkt i NLP teknikker og fødselshoroskopet ditt for å guide deg frem til rett plass i livet.

Ønsker du en boost i kjærlighetslivet, karriererådgiving eller hjelp til å bedre relasjoner i livet så kan fødselshoroskopet vise dine muligheter, utfordringer og veien videre mot målet.

All kunnskap og alle ressursene du trenger sitter inne i deg selv og når du henter dem frem vil du kunne lykkes bedre i kjærlighet, jobb, kommunikasjon og alle typer relasjoner.

NLP er læren om hvordan du tilgjengeliggjør ressursene fra ditt indre skattekammer.

N for Nevro: viser sammenhengen mellom våre nervebaner, informasjonen som registrereres gjennom våre 5 sanser :

1.Visuelt – det vi ser

2.Auditivt – det vi hører

3.Kinestetisk – det vi føler

4.Olfaktorisk – det vi lukter

5.Gustatorisk – det vi smaker

L for Lingvistisk: viser hvordan vi tenker gjennom språk og kroppsspråk og fordi det er en sammenheng mellom sanseapparat og språk.

P for Programmering: viser hvordan vi programmerer oss selv gjennom de indre bildene vi lager, gjennom det vi sier til oss selv og gjennom det vi føler.

NLP coaching gir praktisk og kraftfullt verktøy til å skape endringer ved å frigjøre ressurser.

Dette kan astro-coachingen hjelpe deg med:

  • kjærlighet
  • jobb og økonomi
  • utdannelse
  • egenutvikling
  • selvtillit
  • kommunikasjon
  • parforhold
  • bevisstgjøring
  • relasjoner