Blogg, Livsstil

Tankenes tause kraft

Tankene vi tenker og ord vi sier har en stor makt i livene våre.

De former våre erfaringer og våre liv. Hvis det er noe i livet ditt

som du ikke ønsker å ha, så har du kraften i deg til å endre det.

Ved at du endrer dine tanker så vil også erfaringene endres. Du velger de tankene du har, og disse tankene er grunnlaget for hvordan du opplever verden rundt deg.

Jeg velger kjærlige og glade tanker, og skaper en kjærlig og glad verden.

Du er den eneste som kan tenke i ditt sinn og ingen kan tvinge deg til å tenke annerledes enn du gjør.

Vi lever vår fortid. Det vi opplever i dette øyeblikket bunner i hva vi har skapt fra fortidstanker og tro. Du har alltid mulighet til å skape en bedre fremtid ved å endre tankene .

Dagens tanker skaper morgendagens erfaringer.