Featured, Kalender

Slangebæreren – det 13. stjernetegnet

Med jevne mellomrom dukker det opp påstander om at astrologien bare er bløff fordi stjernebildenes plassering på himmelen forskyver seg over lengre tidsrom. Jeg vil forklare hvorfor dette fenomenet ikke har noen betydning for fødselshoroskop.

Det siste innslaget kom fra TV2.no og ble slått stort opp i media som Horoskopsjokk. Bekymrede lesere har plutselig mistet sin identitet og en Løve ble til Kreps, Væren ble Fisken og verst ble det med mange Skorpioner og Skytter som måtte finne seg i å være en Slangebærer.

To forskjellige systemer

Diskusjoner mellom astrologer og astronomer om de ”virkelige” stjernetegnene er et stadig tilbakevendende tema. Dette er gammelt nytt.  Egentlig dreier det seg om en langsom endring i Jordens rotasjonsakse og to forskjellig beliggende dyrekretser, den sideriske og den tropiske dyrekretsen.

Astronomene ser på den sideriske dyrekretsen som betegner stjernebildene slik de er plassert på himmelen.

Astrologene bruker den tropiske dyrekretsen som er basert på de fire kardinalpunktene: vår-og høstjevndøgn, samt sommer- og vintersolverv. Sektoren mellom disse punktene er igjen delt inn i tre like store soner på 30 grader hver, slik at den tropiske dyrekretsen til sammen har 12 like store sektorer.

Kardinalpunktene markerer begynnelsen på de ledende dyrekretstegnene Væren, Krepsen, Vekten og Stenbukken. Inndelingen i kardinalpunkter stammer fra Ramses II, for vel over 3000 år siden. Navnene til de 12 dyrekretstegnene ble tatt fra de stjernebildene som lå i disse sektorene på denne tiden.

På grunn av presesjon har dyrekretsen nå forflyttet seg ca. et tegn i forhold til stjernebildene.

Presesjon er jevndøgnpunktenes retrograde bevegelse gjennom dyrekretsen som gjør at jordaksen i løpet av 25920 år (også kalt verdens år) beskriver en fullstendig sirkel. Bevegelsen går fra øst til vest.

Ny tidsalder

I astrologien betyr dette at vår(jevndøgns)-punktet i løpet av verdensåret vil vandre ”baklengs” gjennom de tolv stjernebildene.

Tiden det tar for vårpunktet å passere et stjernebildet, kalles for en ”astrologisk tidsalder”, som for eksempel Vannmannens tidsalder som de fleste har hørt om og tror at vi er inne i.

Men det er ikke før omkring år 2660 at vi kommer inn i Vannmannens tidsalder. Derimot synes det som om Vannmannens egenskaper viser seg allerede nå den eksplosive utviklingen i teknologi og vitenskap.

Overgangen mellom to tidsaldre tar flere hundre år, hvilke betyr at vi allerede er et godt stykke inne i forberedelsesfasen for Vannmannens tidsalder.

12 eller 13 stjernetegn?

Jordens bane rundt Solen kalles ekliptikken. Sett fra Jorden ser det ut som om Solen beveger seg i ekliptikken rundt Jorden. De stjernebildene som regnes i Dyrekretsen, ligger i eller inntil ekliptikken med forskjellig utstrekning. Det såkalte 13. Stjernetegnet, Slangebæreren (Ophiuchus eller Serpentarius) ligger mellom Skorpionen og Skytten. Tegnet har lenge vært kjent, men siden det bare så vidt berører ekliptikken har man lenge hatt lange diskusjoner om hvorvidt dette stjernebildet skal regnes med til dyrekretsen.

Ptolemaios, astronom og matematiker fra Alexandria, beskrev allerede for mer enn 1800 år siden innflytelsen fra Slangebæreren og sammenlignet den med Saturn med et lite islett av Venus.

Presesjon ble oppdaget av Hipparchos, en gresk astronom som levde i Nikaia i det 2.århudre før Kristus.

Nye arkeologiske funn synes å vise at allerede babylonere kjente til denne forskyvningen.

Mer om Slangebæreren

Slangebæreren kan regnes som det 13. Tegnet i Dyrekretsen. Tegnet ligger mellom 27 grader Skorpionen og 27 grader Skytten, og vil gjelde for mennesker som er født mellom 30.november og 17.desember. Astrologer som tar Slangebæreren med i sine beregninger, beskriver ham som lidenskapelig, godhjertet, sjarmerende og gjenstridig. Han er fantasifull og sensuell i kjærligheten og involverer seg bare i meningsfulle og innholdsrike forhold. Trivielle samtaler og situasjoner irriterer og kjeder ham. Slangebærerens sterke indre energi forårsaker fysisk rastløshet som driver ham inn i stadig nye og originale prosjekter. Han krever mye av seg selv og har som mål i livet å gjøre tingene på en original og progressiv måte.